Kako uspešno prevazići COVID19 krizu?

Darko Lukić piše o mehanizmima koje bi trebalo primeniti za uspešno poslovanje i upravljanje kompanijama u COVID19 situaciji, modifikovanom akcionom strateškom planiranju, ranom sistemu uzbunjivanja za sagledavanje uslova za donošenje alternativnih poslovnih odluka...

Read More