Najduži dan u životu ili kako se postaje Ironman?

U intervjuu za trčanje.rs Darko Lukić priča o tome kako izgleda postati Ironman i u jednom danu preći 226km - 4km plivanjem, 180km biciklom i 42.2km trčanjem - i sve to na 37C!

Read More  

Kako uspešno sprovesti potpunu ličnu transformaciju?

U intervjuu za trčanje.rs Darko Lukić govori o potpunoj transformaciji koju je sproveo u svojoj 36 godini života: od 120kg do 88kg, od strasnog pušača do nepušača, od sportski neaktivne osobe do Ironmana...

Read More  

Lična transformacija kao osnova uspeha u životu i poslu

Darko Lukić u intervjuu za BizLife govori o tome kako sprovesti potpunu ličnu transformaciju koja će biti baza za uspeh u poslovnom životu...

Read More  

Kratkoročni ciljevi su ključ motivacije za dugoročno bavljenje sportom

Darko Lukić kao Ambasador Belgrade Business Run, priča o tome kako izgleda put ka ostvarenju životnog sna o trčanju maratona na svih 7 kontinenata, životu, karijeri, itd...

Read More  

Kako kreirati tim sa visokim performansama?

Darko Lukić, na bazi svog korporativnog i konsultantskog iskustva, te na bazi istraživanja realizovanih od strane časopisa Forbs i konsultantske kuće McKiensy, govori o ključnim faktorima za formiranje timova sa visokim performansama...

Read More  

Kako uspešno prevazići COVID19 krizu?

Darko Lukić piše o mehanizmima koje bi trebalo primeniti za uspešno poslovanje i upravljanje kompanijama u COVID19 situaciji, modifikovanom akcionom strateškom planiranju, ranom sistemu uzbunjivanja za sagledavanje uslova za donošenje alternativnih poslovnih odluka...

Read More  

Da li ulagati u marketing u COVID19 situaciji?

Kako komunicirati u COVID19 situaciji, šta poručiti potrošačima, kako upravljati marketing budžetom, koje kanale komunikacije koristiti i forsirati, koje poruke i sadržaj "odašiljati" prema potrošačima...

Read More  

Prodajni tim za 21. vek!

Efikasnost prodajnog tima je od presudnog značaja za rast i razvoj savremene korporacije. Pejzaž prodaje danas je postao mnogo nepredvidljiviji i zasut je višestrukim uticajima, diversifikacijom kanala i mogućnosti kupovine...

Read More