AMMC d.o.o.
Agency for Management and Marketing Consulting

Usluge savetovanja i edukacije iz oblasti menadžmenta, prodaje i marketinga

 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0

NOVO: NEURONAUČNA - NEUROMARKETING I NEURO HR ISTRAŽIVANJA

Darko Lukić je ispred AMMC d.o.o. u septembru 2021. i januaru 2022., postao deo ekspertskih timova medijske agencije OMD i istraživačke agencije Retail Zoom, za implementaciju najsavremenijih neuronaučnih istraživanja. Darko Lukić radi doktorsku disertaciju iz oblasti neuromarketing istraživanja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i zajedno sa neuronaučnikom Matteom Veneruccijem, vam stoji na raspolaganju za implementaciju najsavremenijih neuromarketinških projekata i rešavanje najkompleksnijih marketinških i HR izazova. Obratite nam se i vrlo rado ćemo vam predstaviti kompletnu paletu neuro istraživanja, kojima ćete uspešnije kreirati vaše inovacije, pakovanje i dizajn proizvoda, POSM, reklame za tradicionalne i digitalne medije, kao i uspešniji nastup na mestu prodaje, ali i uspešnije razvijati vaše kadrove i implementirati inovacije u HR oblasti.

NOVO: NSoft "FACE RECOGNITION SOFTWEAR"

AMMC d.o.o. je u septembru 2020. postala zastupnik firme NSoft, koja pruža softverska rešenja firmama iz 35 zemalja širom sveta. Neke od mogućnosti "face recognition softwear"-a su: unapredjenje bezbednosti, unapređenje efikasnosti poslovanja, razumevanje zadovoljstva posetilaca, potrošačkog iskustva, sprečavanje incidenata i kontrola po standardima "nove normalnosti". Uz svojstva koja dolaze uz klasični nadzorni softver, mogu se koristiti i napredne funkcije: veštačka inteligencija, "face recognition" podaci dostupni iz prepoznavanja određenog broja tačaka lica, predikcije godina i pola posetilaca, brojanje posetilaca/korisnika usluga, "heat mapa" kretanja ljudi na određenim lokacijama, prepoznavanje emocija, itd... Ono što je poseban benefit je da se mogu koristiti trenutne IP kamere ili Turbo HD kamere, od bilo kog proizvođača, za obavljanje napredne analize. VAŽNO: Svim potencijalnim klijentima na raspolaganju stoji BESTPLATAN probni period!

USLUGE EDUKACIJE IZ OBLASTI MENADŽMENTA

Misija, vizija i organizacione vrednosti; Planiranje: proces planiranja, vrste ciljeva i planova; Kako da uspešno implementirate proces strateškog planiranja; Organizacija poslovanja: specijalizacija, departmenalizacija, lanac komandovanja, centralizacija vs decentralizacija; Organizaciona struktura i dizajn; Donošenje odluka: vrste problema i odluka, stilovi donošenja odluka, greške pri donošenju odluka; Kontrola: proces kontrole, kontrola performansi, vrste kontrole; Organizaciona kultura; Organizaciona komunikacija; Teorije motivacije i motivacija u organizaciji; Teorije vođenja zaposlenih; Stilovi vođenja zaposlenih; Koji je najbolji stil vođenja? Kreiranje i vođenje tima sa visokim performansama; ...i još mnoge druge važne menadžment teme!

USLUGE EDUKACIJE IZ OBLASTI PRODAJE

Upravljanje prodajom i prodajnim timom; Elementi prodajnog procesa; Planiranje i utvrđivanje prodajnih ciljeva; Motivacija i sistem nagrađivanja prodajne sile; Sistem evaluacije i kontrole ostvarivanja prodajnih ciljeva; Upravljanje strateškim kupcima; Komercijalna politika preduzeća; Upravljanje profitabilnišću kupaca; Komercijalno pregovaranje sa kupcima; Faze pregovaranja i timsko pregovaranje; Trendovi u razvoju savremene trgovine: tradicionalna i on-line trgovina; ...i još mnoge druge prodajne teme od značaja za bolji prodajni menadžment!

USLUGE EDUKACIJE IZ OBLASTI TRADICIONALNOG MARKETINGA

Istraživanje ponašanja potrošača; Neuromarketing istraživanja; Marketing menadžment; Marketing strategija; Različite strategije tokom životnog ciklusa proizvoda; Segmentacija, pozicioniranje, diferenciranje; Brend analitika; Brend menadžment; Zakoni kreiranja i upravljanja brendom; Strateški modeli upravljanja brendom; Upravljanje marketinškim kampanjama; Medija menadžment; ...i još mnoge druge marketing oblasti za uspešnije poslovanje vaše kompanije!

USLUGE EDUKACIJE IZ OBLASTI DIGITALNOG MARKETINGA

Od tradicionalnog ka digitalnom marketingu; Izgradnja web site-a; SEO (Search Engine Optimisation); SEM (Search Engine Marketing); E-mail marketing; SMM (Social Media Marketing): Facebook, Instagram, LinkedIn...; E-commerce: Amazon, Alibaba; ...i sve drugo što vas interesuje za digitalni nastup vaše kompanije u 21. veku!

PREZENTACIJE I GOVORI NA LOKALNIM I REGIONALNIM KONFERENCIJAMA

Vrlo rado učestvujemo kao gosti na FMCG i marketing konferencijama u Adria (ExYu) regionu. Do sada smo imali prilike da nastupamo na više velikih konferencija u Zagrebu, Sarajevu, Skoplju i Beogradu, te prezentujemo i govorimo o aktuelnim temama iz oblasti prodaje, marketinga, digitalizacije, organizacije, savremenim trendovima u maloprodaji, itd... Sledeća konferencija na kojoj učestvujemo: https://www.fmcg-summit.rs/govornici/govornik/darko-lukic

Darko Lukić, osnivač i direktor

Obrazovanje i korporativna karijera

Diplomirao i magistirao kao prvi u generaciji na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na kome trenutno pohađa doktorske studije. Tokom dvadesetpetogodišnje karijere, usavršavao se na menadžerskim i liderskim pozicijama u multinacionalnim kompanijama ING Bank (2 godine), Nestle (2 godine), Henkel Central and Eastern Europe Gmbh Austria (2 godine) i Henkel Srbija (9 godina), u kojima je ostvario značajne poslovne rezultate. Kao deo top menadžment tima kompanije Henkel Srbija, gde je tokom 8 godina obavljao funkciju regionalnog direktora marketinga, bio je dobitnik više priznanja i nagrada na regionalnom i globalnom nivou, za uspešno ostvarenje poslovnih rezultata. Tokom karijere u Henkelu veliki deo svog vremena je usmeravao na rad sa distributerima i ključnim kupcima u regionu Ex YU i Albanije, kako sa pozicije direktora marketinga, tako i sa pozicije menadžera ključnih kupaca. Predavač je na Mokrogorskoj školi za menadžment, na listi je konsultanata EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj) za mala i srednja preduzeća, u Srbiji i Severnoj Makedoniji i član IAA (International Advertising Association). Maratonac i Ironman, sa 23 završena maratona (42.2km), 13 polu-Ironman triatlona (113km) i 2 Ironman triatlona (226km).

Tim konsultanata

"Outsource"-ovani tim konsultanata

AMMC d.o.o. funkcioniše kao mrežna organizacija, koja sarađuje sa velikim brojem nezavisnih konsultanata iz različitih privrednih oblasti. Pod rukovodstvom menadžmenta AMMC d.o.o., u zavisnosti od specifičnih potreba klijenata, angažuje se visokostručni konsultantski tim spoljnih saradnika, radi pružanja savetodavnih ili obrazovnih usluga iz oblasti menadžmenta, prodaje i marketinga. Izrazite vaše želje i potrebe i prepustite nama da ih pretvorimo u vašu poslovnu realnost!

Najduži dan u životu ili kako se postaje Ironman?

U intervjuu za trčanje.rs Darko Lukić priča o tome kako izgleda postati Ironman i u jednom danu preći 226km - 4km plivanjem, 180km biciklom i 42.2km trčanjem - i sve to na 37C!

Read More  

Kako uspešno sprovesti potpunu ličnu transformaciju?

U intervjuu za trčanje.rs Darko Lukić govori o potpunoj transformaciji koju je sproveo u svojoj 36 godini života: od 120kg do 88kg, od strasnog pušača do nepušača, od sportski neaktivne osobe do Ironmana...

Read More  

Lična transformacija kao osnova uspeha u životu i poslu

Darko Lukić u intervjuu za BizLife govori o tome kako sprovesti potpunu ličnu transformaciju koja će biti baza za uspeh u poslovnom životu...

Read More  

Kratkoročni ciljevi su ključ motivacije za dugoročno bavljenje sportom

Darko Lukić kao Ambasador Belgrade Business Run, priča o tome kako izgleda put ka ostvarenju životnog sna o trčanju maratona na svih 7 kontinenata, životu, karijeri, itd...

Read More  

Kako kreirati tim sa visokim performansama?

Darko Lukić, na bazi svog korporativnog i konsultantskog iskustva, te na bazi istraživanja realizovanih od strane časopisa Forbs i konsultantske kuće McKiensy, govori o ključnim faktorima za formiranje timova sa visokim performansama...

Read More  

Kako uspešno prevazići COVID19 krizu?

Darko Lukić piše o mehanizmima koje bi trebalo primeniti za uspešno poslovanje i upravljanje kompanijama u COVID19 situaciji, modifikovanom akcionom strateškom planiranju, ranom sistemu uzbunjivanja za sagledavanje uslova za donošenje alternativnih poslovnih odluka...

Read More  

Da li ulagati u marketing u COVID19 situaciji?

Kako komunicirati u COVID19 situaciji, šta poručiti potrošačima, kako upravljati marketing budžetom, koje kanale komunikacije koristiti i forsirati, koje poruke i sadržaj "odašiljati" prema potrošačima...

Read More  

Prodajni tim za 21. vek!

Efikasnost prodajnog tima je od presudnog značaja za rast i razvoj savremene korporacije. Pejzaž prodaje danas je postao mnogo nepredvidljiviji i zasut je višestrukim uticajima, diversifikacijom kanala i mogućnosti kupovine...

Read More  
  • AMMC d.o.o., Bulevar Arsenija Čarnojevića 43, Belgrade, Serbia