Prodajni tim za 21. vek!

Efikasnost prodajnog tima je od presudnog značaja za rast i razvoj savremene korporacije. Pejzaž prodaje danas je postao mnogo nepredvidljiviji i zasut je višestrukim uticajima, diversifikacijom kanala i mogućnosti kupovine...

Read More