Kako kreirati tim sa visokim performansama?

Darko Lukić, na bazi svog korporativnog i konsultantskog iskustva, te na bazi istraživanja realizovanih od strane časopisa Forbs i konsultantske kuće McKiensy, govori o ključnim faktorima za formiranje timova sa visokim performansama...

Read More  

Kako uspešno prevazići COVID19 krizu?

Darko Lukić piše o mehanizmima koje bi trebalo primeniti za uspešno poslovanje i upravljanje kompanijama u COVID19 situaciji, modifikovanom akcionom strateškom planiranju, ranom sistemu uzbunjivanja za sagledavanje uslova za donošenje alternativnih poslovnih odluka...

Read More