Kako kreirati tim sa visokim performansama?

Darko Lukić, na bazi svog korporativnog i konsultantskog iskustva, te na bazi istraživanja realizovanih od strane časopisa Forbs i konsultantske kuće McKiensy, govori o ključnim faktorima za formiranje timova sa visokim performansama...

Read More