Da li ulagati u marketing u COVID19 situaciji?

Kako komunicirati u COVID19 situaciji, šta poručiti potrošačima, kako upravljati marketing budžetom, koje kanale komunikacije koristiti i forsirati, koje poruke i sadržaj "odašiljati" prema potrošačima...

Read More