Kako uspešno prevazići COVID19 krizu?

Darko Lukić piše o mehanizmima koje bi trebalo primeniti za uspešno poslovanje i upravljanje kompanijama u COVID19 situaciji, modifikovanom akcionom strateškom planiranju, ranom sistemu uzbunjivanja za sagledavanje uslova za donošenje alternativnih poslovnih odluka...

Read More  

Da li ulagati u marketing u COVID19 situaciji?

Kako komunicirati u COVID19 situaciji, šta poručiti potrošačima, kako upravljati marketing budžetom, koje kanale komunikacije koristiti i forsirati, koje poruke i sadržaj "odašiljati" prema potrošačima...

Read More